Irratia

Nire amak esaten du txikitan orduak pasatzen nituela irratia entzuten… zerbaitengatik izango da! 2015ean hasi nintzen irratiko hainbat saiotan esperimentatzen, eta asko gustatu
zitzaidan!

Mi madre me dice que de pequeño me pasaba horas escuchando la radio... ¡por algo será! El 2015 empecé a experimentar en varios programas de la radio, ¡y me encantó!

Irudiarekin transmititzen den guztia ahotsarekin soilik transmititzea magikoa iruditzen zait. Hori dela eta irratia asko gustatzen zait.

Tener que transmitir solo con la voz todo lo que transmites con la imagen me parece mágico. Y es por ello que la radio me encanta.